042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAEChigozie Wisdom – Ese Gan Ni

Posted by: || Categories: Music

Get this Song from Chigozie Wisdom titled Ese Gan Ni.

Chiggy was raised in church, and began singing in children’s choir and assumed the leadership role as choir master at age 7.

Use the link below to stream and download Ese Gan Ni by Chigozie Wisdom.

Lyrics for Ese Gan Ni by Chigozie Wisdom

C’mon Everybody
Let’s enter into His gates with Thanksgiving
And into His courts with Praise
Join me
C’mon
Balalolalolalelo
You do well oh
You take care of me
Mo m’ore
Uhuhuhuhuh, you do well oh
You do well oh
You take care of me
Mo m’ore
A dúpẹ’ bàbá fún ore ńlá rẹ
Àwa dúpẹ’ bàbá fún ore àánú rẹ
Ìgbà t’aye yomi
Ẹyin l’àbò mí
Ìgbà t’aye kọ’ mí
Ẹyin mo sá tọ’
Jésù mo m’ore
Ẹku’ ìtọ’jú mí
Ẹ ṣé gan ni
Ẹku’ ìtọ’jú mí
Mo m’ore
Ẹku’ ìtọ’jú mí
Ẹ ṣe gaani
Ẹku’ ìtọ’jú mí
Mo m’ore
Mele gbàgbé ore rẹ láyé mí
Ẹ ṣé gaani
Ẹku’ itọju mí
Mo m’ore
Mele sàì dúpẹ’ lójojúmọ’ oo
Ẹ ṣé gaani
Ẹku’ ìtọ’jú mi
Mom’ore
Modupe bàbá oo
Fún ore ńlá rẹ
Ògbénúadélébọ’ ṣògo
Mo wá júbà lọdọ rẹ
B’ọ’dún ṣe ń b’ọ’dún láyé oo
Bẹẹni ore rẹ láyé mí pọ’si
Gbèsè ọpẹ mi pọ sugbọn
Ngo ṣe wọn tí mo léṣe
Jésù mo m’ore
Ẹkú ìtọ’jú mí
Ẹ ṣe gaani
Ẹkú ìtọ’jú mí
Mom’ore
Orísun ayọ’ mí mo júbà lọ’dọ’ rẹ
Ẹ ṣe gaani
Ẹkú ìtọ’jú mí
Mom’ore
Àti ní lẹ’yìn kojú máa tí ni
Ẹ ṣe gaani (Baba Mi)
Ẹkú ìtọ’jú mí
Mom’ore
Olùtọ́jú ènìyàn mo yín ọ lógo
Ẹ ṣe gaani (Awimayehun)
Ẹkú ìtọ’jú mí
Mom’ore
Mo Wa Fope fun bàbá o eeeeee.
Mma Mma Gi Ejuwom obi le
Ngozi gi o ne mem obi nsori nsori
Ekele oma, ottuto oma, ojija mma dirigi
Jesus anama si gi dalu o
Dalu Dalu
Onye ne me mma
Adim grateful
Sia Dalu chukwu Mee
Dalu Dalu
Onye ne me mma
Adim grateful
Eyele ‘abasi Agwalamo
Agwalamo
Sia fọn ká là mi
Sọ sọ
Sia fọn mu teghetewon teghe
Agwalamo
Sia fọn ká má mi
Sọ sọ
Ubangiji Mugode oo
Mugode o
Le ga du má yin
Mugode
Domi alerika soa kalemu
Mugode o
Le ga du má yin
Mugode
Ngode
Emabamiki baba oo, babaa mi oo
Ẹ ṣe gaani (Baba Mi)
Ẹkú ìtọ’jú mí
Mom’ore
Come follow me praise and thank him for holy blessings
You do well oo
You take care of me
Momoreeeeee
Ooohh ooohh oohhh oohhh yeeeehh

Download Music Here


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »