042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAERebecca Malope – Ngegazi Lemvana

Posted by: || Categories: Music

Batsogile Lovederia Malope (born June 30, 1968) known professionally as Dr Rebecca Malope, is a multi-award-winning South African gospel singer.

Rebecca Malope released this track she titled Ngegazi Lemvana.

Use the link below to stream and download Ngegazi Lemvana by Rebecca Malope.

Download Music Here

Lyrics For Ngegazi Lemvana by Rebecca Malope

Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)

Abanye bathe ngalemfundo ngishiywa nguwe
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele

Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Ngithi nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)

Kufana noJesu ngal’emini
Bemphikisa ngokholo lwakhe
Baze bambethelela esiphambaneni efela amaqiniso
Musani ukumsala wena
Ongamthandiyo uthixo
Mina ngeke ngizibambezele ngomoya oyingcwele owasisindisayo

Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)

Uma ngibatshela abany’abantu ngalomfundisi wami
Bayangiphikisa bathi mina ngidlala ngabo
Abangani bami bangijikele
Bathi mina ngizenza ngcono
Ngalo Jesu wam oyinkosi yam
Oh baba baxolele

Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)

Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
(Gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)

(Gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana)
Nge ga(gazi lemvana ngiyosindiswa


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »