042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAERebecca Malope – Nkarabe

Posted by: || Categories: Music

Batsogile Lovederia Malope (born June 30, 1968) known professionally as Dr Rebecca Malope, is a multi-award-winning South African gospel singer.

Rebecca Malope released this track she titled NkarabE.

Use the link below to stream and download Nkarabe by Rebecca Malope.

Download Music Here

Lyrics For Nkarabe by Rebecca Malope

Ke kgale ke letile
Ke kopa lekgabonyane
Ke le kopa ka meokgo – ke le kopa le ka
Dithapelo
Gomme ke le kopiswa ka ditlhapo, dipuo le ka
Lesebo

Ke metswalle yaka le baheso
Bridge: Le kajeno Ntate, ha oso o nkarabe
Hobane keo entseng nna?
Ke ho sitetse ka eng?
Ore ditshila tsaka ke dife
O ntate swabisa dira tsaka

Mphumule meokgo
Jehova bakwale melomo
O mphe ngwana, o mphe lesea
Pelong yaka ho duma lebitso, ho lla ngwana
Ho lla lesea
Empa le kajeno ha hona letho

Ke o entseng nna Ntate?
Nkarabe hle Ntate, Ntate nkarabe
Kajeno ke bitswa ka mabitso
Ke rohakwa ke baheso le metswalle
Meyogo haka etle maswabi Ntate

Letsoho la hao… ha le sebetse
Bridge.Hobane keo entseng nna?
Ke ho sitetse ka eng?
Ore ditshila tsaka ke dife
O ntate swabisa dira tsaka
Mphumule meokgo
Jehova bakwale melomo
O mphe ngwana, o mphe lesea.

Ana meyogo yaka e omeletse
Ebe e hole le wena Ntate
Hobaneng o ntshehisa ka dira tsa
Nkarabe tlhe Ntate.

Le lenyalo laka le…
Leya swabisa, nkarabe hle ooh ntate

 


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »