042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAESola Allyson – Aanu Mbe

Posted by: || Categories: Music

Aanu Mbe by Sola Allyson Mp3 Download

Get this gospel track from Sola Allyson which she titled Aanu Mbe. Sola Allyson is a Nigerian soul, folk, and gospel singer and songwriter. She came into limelight with the hit album Eji Owuro (2003)

Use the link below to stream and download Aanu Mbe by Sola Allyson.

Lyrics for Aanu Mbe by Sola Allyson

[Intro]
Aanu mbe ooo
Aanu wa
Aanu mbe ooo
Aanu wa

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

Aanu mbe fun oo, omo
Aanu wa
Aanu mbe nile alaanu
Aanu wa

Aanu mbe ooo
Aanu wa
Aanu mbe ooo
Aanu wa

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

[Verse 1]
Aanu
Mo mo Olorun aanu
Aanu
Mo mo Olorun aanu
Aanu
Mo mo Olorun aanu

Ise yi ni mo waa je
Bo ti wu ko ri aanu wa
Ileku aanu koi ti ti
Paragada losi si le

Omo maa bo
Omo maa bo
Omo maa bo waa
Imole a tan aanu si wa
Omo maa bo ooo

[Chorus]
Aanu mbe fun o omo ooo
Aanu wa
Bo ti le wu ko ri aanu wa
Aanu wa

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

[Verse 2]
Asise
S’oti s’asise
Idamu s’oti ri’damu
Ibanuje
So ri’banuje
Ise yi ni mo waa je
Alanu ma lo nkanku
Iyipada re lo nbere
Ododo re kii ye
Boju wo’ke fi gbogbo re si le
Ko ya sa’re wa
Igbala a wa
Gba itusile
Isod’omo nbe

[Chorus]
Aanu mbe fun o omo ooo
Aanu wa
Aanu mbe fun o omo ooo
Aanu wa

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

[Verse 3]
Irin kurin
Iwakiwa
Isekuse
Erokero
Ati’ru won ni

Ife osi
Ko s’enikan
Owa ife
O lo sise
Ati’ru won ni

Pansaga
Agbere
Iwa eeri
Ipaniyan
Ati’ru won ni

[Chorus]
Aanu mbe fun o omo ooo
Aanu wa
Aanu mbe fun o omo ooo
Aanu wa

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

[Outro]
Aye si nbe
Ni le odo agutan
Ewa ogo re npe o pe maa bo
Wole wole
Wole ni si si yi
Ewa ogo re npe o pe maa bo

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe

Ile aanu Oluwa kii su
Ojo aanu Oluwa kii da
Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
Aanu mbe fun o

Download Music Here


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »