042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAESpirit Of Praise 7 – Yingakho Ngicula ft. Dumi Mkokstad

Posted by: || Categories: Music

Download this gospel song from Spirit of Praise 7 which they titled Yingakho Ngicula.

It is Song which featured Dumi Mkokstad.

Use the link below to stream and download Yingakho Ngicula by Spirit of praise 7.

Watch Video

Download Music Here

Lyrics For Yingakho Ngicula by Spirit of Praise 7

Wangithand’ uJesu
Wangiphakamisa
Wangibek’ endaweni
Ephakeme
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Wangithand’ uJesu

Wangiphakamisa
Wangibek’ endaweni
Ephakeme
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa (Jesus)
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla

Wangiphakamisa
Yingakho ke ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Yingakho ngicula
Ngihlabelela
Ngob’ uJesu wehla
Wangiphakamisa
Jes’ wangifela

Ngiyakholwa
Wamafuka
Ukuze ngikhulule
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda, wangifela
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda ngoba wangifela
Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda, wangifela

Ngiyamuthanda, ngiyamuthanda
Ngiyamuthanda ngoba wangifela
Oh Baba, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Oh, siyabonga ngothando lwakho
Oh Baba, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Siyabonga, siyabonga
Oh, siyabonga ngothando lwakho

Ngoba wanikela
Wanikela, wanikela
Wanikela, wanikela
Oh, wanikela ngeNdodana yakho
Ngoba wanikela
Wanikela, wanikela
Wanikela, wanikela
Oh, wanikela ngeNdodana yakho 

 


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »