042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAEWale Turner – Awa Noni !!!

Posted by: || Categories: Nigerian

Get this track from Wale Turner titled Awa Noni !!!.

Turner Omowaleola popularly known with the stage name as Wale Turner, is a Nigerian rapper and songwriter born on November 29. He was born and raised in Lagos.

Use the link below to stream and download Awa Noni !!! by Wale Turner.

Lyrics for Awa Noni !!! by Wale Turner

Hottest
Wale turner
Tefa
Who be hardest in the game Awa Noni
Tani number 1 be de Gea Awa Noni
Talo MA Na Yi PA ni Di game Awa Noni
Ungbo shey brobisky ni gay Shawa MO ni
Talo MA upgrade level yin Awa Noni
Talo tun le change schedule yin Awa Noni
Tani oga circle yin Awa Noni
At last Talo MA help yin Awa Noni
Awon won ni baba for the girls Awa Noni
Ni party yin awon wo ni guest Awa Noni
Awon wo Lo blend yin tefi bad Awa Noni
Talowa pelu girl friend yin Lori bed shawa MO ni
Talo ko daddy yin bonshe rap Awa Noni
Talo MA RI picture yin ta double tap Awa Noni
Talo MA fowo gba babe yin Awa Noni
Talo ra oti to WA table yin shawa moni
Awon wo lopa gbo gbo beat Awa Noni
Tani chairman gbo gbo beat Awa Noni
Awon wo ni won like osho free Awa Noni
Talo MA fo to Bari Mikel obi shawa MO ni
Awon wo lowa lati gutter Awa Noni
Awon wo lon Fe ajebutter Awa Noni
Awon wo Lo be be lati RI Awa Noni
Won de so pe oju won tiri shawa moni
Awon wo ni broda oni dada Awa Noni
Last last awon wo loshe dada Awa Noni
Awon wo ni student like Awa Noni
You no dey among people wey dem like shawa moni
Awon wo lomo ketu Awa Noni
Rap Tani wo MA gbo to Mani jesu Awa Noni
Awon wo Lo burst speakers yin Awa Noni
Kide loruko hit track Yi Awa Noni
Awa Noni
Awon wo Lo top gbo gbo chart Awa Noni
Awon wo LA Teko de Abuja Awa Noni
Awon wo to tipe ton ti ja Awa Noni
Ati gbera etun so pe sho tiya shawa moni
Awon wo Lo burst brain yin Awa Noni
Awon wo lole burst game yin Awa Noni
Awon wo ni adajo ninu court Awa Noni
Abi Talo meran ninu pot shawa moni
Awon wo leyan Shina peller Awa Noni
Awon wo leyan E money Awa Noni
Awon wo leyan igbekada Awa Noni
Awon wo leyan juwon nlo Awa Noni
Awon wo leyan Abu Abel Awa Noni
Awon wo leyan head boy ketu Awa Noni
Awon wo leyan aliu champion Awa Noni
Awon wo leyan Jimmy jatt Awa Noni
Awon wo leyan vj Adams Awa Noni
Awon wo leyan mowe Awa Noni
Awon wo leyan awazin Awa Noni
Eyuui Awa Noni
Awon wo leyan kemi smalls Awa Noni
Awon wo leyan pemi Awa Noni
Awon wo leyan olisa Awa Noni
Awon leyan toolzo Awa Noni
Awon wo leyan kaple Dimuse Awa Noni
Awon wo leyan honey pod Awa Noni
Awon leyan shopzy du Awa Noni
Awon wo leyan labisi Awa Noni
Reeeeeee
Wale turner!
Tefa
Awa Noni
Awa Noni
Ree
At the end of the day Awa Noni
Follow me @__toolz_

Download Music Here


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »